EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE ONDERNEMING

 

« Gezien de veranderende sociale behoefte is het van groot belang dat een bedrijf bijdraagt aan duurzame ontwikkeling”, aldus Philippe Gobinet, onze CEO.

 

Binnen onze organisatie hebben we al heel wat maatregelen getroffen, vaak al jaren geleden. Meer nog, wij pasten al mvo toe nog voordat deze vorm van ondernemen een naam had!

 

In werkelijkheid moeten we van mvo een integraal onderdeel van onze activiteiten maken. Vaak denken mensen alleen maar aan het milieuaspect, maar voor een bedrijf zoals het onze dat dagelijks aangepaste hr-oplossingen aan zijn klanten aanbiedt, is het maatschappelijke aspect het belangrijkste.

»

Laurence Gendry, Verantwoordelijke Mvo

« Een reis van duizend mijl begint met een enkele stap »

Lao Zu

 

Lees ons mvo-rapport van  2018-2019 !

 

 

Eerdere versies :

Rapport van 2017

Rapport van 2016

HET ENGAGEMENT VAN PARTNAIRE

GLOBAL COMPACT FRANCE

Partnaire ondertekent als bedrijf de 10 principes van de United Nations Global Compact op het gebied van : 

 

  • mensenrechten ;
  • internationale arbeidsvoorwaarden;
  • milieu; en
  • anticorruptie.

 

Wij zijn dit engagement aangegaan als een manier om deze tien principes binnen onze invloedssfeer te ontwikkelen.

 

Het doel is om deze ook uit te dragen bij onze medewerkers, klanten en leveranciers.

 

PARTNAIRE, ONDERTEKENAAR VAN HET DIVERSITEITSCHARTER

Door het Cdiversiteitscharter te ondertekenen, verbinden wij ons ertoe om binnen onze hr-activiteiten elke vorm van discriminatie volledig uit te sluiten.

 

In onze dagelijkse bedrijfsvoering gaan wij, zowel voor onze eigen activiteiten als voor onze klanten, op zoek naar kandidaten met de juiste vaardigheden, zonder daarvoor valse criteria te hanteren.

 

Dit is de belangrijkste uitdaging van ons integratieprogramma. Wij zijn ervan overtuigd dat een groot respect voor diversiteit cruciaal is bij het aanwerven en in dienst houden van personeel.

ETHISCH GEDRAG

Maatschappelijk verantwoord zijn betekent ook dat wij onze stakeholders de garantie bieden dat wij elke vorm van frauduleus of concurrentieverstorend gedrag afwijzen.

 

Onze managers treden op als rolmodellen door deze waarden binnen al onze teams te verspreiden.

 

Jaarlijkse audits dragen ertoe bij dat deze ethische verbintenissen in heel onze waardeketen worden nageleefd.

 

 

 

ONZE MILIEU-IMPACT BEPERKEN

Op alle niveaus van Partnaire Groep worden onze werknemers er dagelijks aan herinnerd zich maatschappelijk verantwoord te gedragen om het verbruik van middelen te beperken.

 

Zo heeft de Groep geïnvesteerd in elektrische wagens en heeft ze alle medewerkers die een wagen van de bedrijfsvloot gebruiken, een opleiding ecologisch verantwoord rijden aangeboden.

 

De teams blijven daarnaast digitale oplossingen voor de uitzendkrachten en klanten ontwikkelen om onze dragers te digitaliseren en zo het papierverbruik te beperken.

PARTNAIRE HANDICAP

De Groep zet zich in voor de bevordering van werkgelegenheid, opleiding, loopbaanoriëntatie en integratie van mensen met een handicap. Nadat we in onze filialen een toegankelijkheidsaudit hebben uitgevoerd, beginnen we nu aan een certificatieproces met de steun van FAF.TT (het opleidingsfonds voor uitzendwerk), onder het “parcours TH”, dat aan elk filiaal een referentiepersoon handicap wil toewijzen.

 

We zijn daarnaast ook betrokken bij tal van partnerschappen en sponsoringen. Zo steunen we sinds de Paralympics van Rio in 2016 al kanovaarder Rémy Boullé en dat zullen we ook doen tijdens de Paralympics van Tokio in 2020.

PARTNAIRE STEUNT JONGEREN

De talenten van morgen in de arbeidswereld introduceren, opleiden en begeleiden is een van onze engagementen en prioriteiten. Wij bieden al jaren kwaliteitsvolle opdrachten aan werkplekstudenten en stagiairs aan.

 

Op alle niveaus van de organisatie (filialen, ondersteunende diensten ...) krijgen jongeren de kans om een degelijke praktische ervaring op te doen die verenigbaar is met en aansluit op hun theoretische opleiding.

 

Velen onder hen zetten na hun opleiding hun parcours bij Partnaire verder.

 

Ecovadis 2019 Partnaire